واحد های آموزشی و اداری

   * ساختمان مرکزی

   * دانشکده پزشکی

   * دانشکده دندانپزشکی

   * دانشکده داروسازی

   * دانشکده بهداشت 

   * دانشکده پیراپزشکی 

   * دانشکده پرستاری 

   * دانشکده توانبخشی 

   * دانشگاه کیش 

   * مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-4 13:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ