-         واحد ارتباطات : (بخش نشریات ، رسانه ، وب سایت روابط عمومی ، وب سایت خبری ، مدیران روابط عمومی واحدهای تابعه)

 

1 - بررسي عمده روزنامه ها ، نشريات سراسري و استاني جهت تهيه بولتن خبري گزيده شامل اهم اخبار و مطالب مندرج در روزنامه ها با اولويت موضوعي مسائل مربوط به دانشگاه ،وزارت متبوع و ساير موارد ضروري جهت اطلاع مسئولين ارشد دانشگاه و آرشيو آن

2-   جستجوي آن دسته از مطالب مندرج در مطبوعات كه به نوعي با شكايات و انتقادات افراد از عملكرد واحدهاي تابعه دانشگاه نشان دهنده نواقص موجود در قسمتهاي مختلف و يا نظريات مردمي در رابطه با دانشگاه مي باشد كه ضمن مكاتبه و پيگيري با مسئول مربوطه در راستاي وضع نواقص موجود ، توضيحات لازم در زمينه مورد نظر جهت  انعكاس از طريق آن رسانه و تنوير افكار عمومي تهيه و ارسال خواهد شد .

3-      تشكيل شبكه مدیران روابط عمومی در دو حوزه مدیران روابط عمومی شیراز شامل (بیمارستان ها ، دانشکده ها ، معاونت ها) و شبکه ها مستقر در شهرستان های استان و آموزش مستمر ايشان و بازدید از مراکز فوق به منظور :

       الف)‌ رايزني جهت انتخاب افراد منسب به عنوان مدیر روابط عمومي و برگزاري جلسات حضوري و تلفني جهت توجيه و ساماندهي ايشان

       ب) كسب اطلاعات لازم در زمينه رويدادها، اخبار مهم و عملكرد هر كدام از قسمتهاي مختلف دانشگاه و تكميل اطلاعات  بانك خبري روابط عمومي از طريق ارسال گزارشات لازم توسط مدیر مربوطه به روابط عمومي مركز

ج) انجام اقدامات مورد نظر روابط عمومي مركز در واحدهاي تابعه همچون ارسال اطلاعيه ها و اطلاع رساني لازم بين كاركنان آن واحد و يا برگزاري برخي مراسم در واحدها با هماهنگي روابط عمومي دانشگاه و ساير موارد مشابه

4-    تهيه و ارسال اخبار و گزارشات خبري جوابيه و تكذيبيه و. به رسانه ها در خصوص رويدادها ، برنامه ها ، مراسم يا عملكرد دانشگاه و   ساير مطالب مورد نياز دانشگاه جهت درج در مطبوعات و رسانه ها همچون آگهي استخدام و يا دعوت از عموم مردم جهت شركت در يك مراسم عمومي دانشگاهي ، احضاريه ها ، پيامهاي بهداشتي ، انعكاس و پوشش خبري لازم جهت كنگره ها و ……

5-   تهيه و ارائه اطلاعات مورد نياز خبرنگاران مطبوعات و صدا و سيما و همكاري لازم با ايشان از جمله هماهنگي در خصوص تهيه گزارشات خبري بر حسب نياز و درخواست هر كدام از رسانه ها . هماهنگي با واحدها و مسئولين مختلف دانشگاه جهت تهيه گزارش و مصاحبه توسط خبرنگاران مطبوعات و صدا و سيما و خبرگزاري ها

6-    مكاتبات اوليه ، كسب اطلاعات لازم و تهيه و تنظيم و تايپ كليه اخبار و گزارشات خبري و مطالب نشريه الکترونیکی دانشگاه    ( سیب ) در دوره هاي زماني مشخص .

7-   برگزاري ميزگردها و كنفرانسهاي مطبوعاتي تلويزيوني با مسئولين دانشگاه در خصوص برنامه هاي مهم و يا موارد ضروري ديگر در راستاي انعكاس مطبوعات و پوشش خبري لازم آنها .

8-   تدارك انجام مصاحبه هاي موردي توسط روابط عمومي و يا خبرنگاران صدا و سيما و مطبوعات با هر كدام از مسئولان قسمتهاي مختلف دانشگاه بنا به ضرورت و صلاحديد مديران ارشد دانشگاه .

9-  همكاري در برگزاري برخي از برنامه ها و مراسم دانشگاه از جمله اطلاع رساني قبل و بعد از برنامه ، دعوت از مسئولين ذيربط و همچنين اجراي قسمتهايي از مراسم مورد نظر از جمله روز كارمند ، مراسم جشن تشويق دانشجويان ، مراسم معارفه مسئولين و ……..

10-   بررسي ، پيگيري و پاسخ دهي نهايي شكايات مردمي ارسالي از روابط عمومي وزارت متبوع و     شكايات موردي و حضوري افراد 

11- انجام مكاتبات لازم و پيگيري مربوطه با برخي ادارات بنا به ضرورت و در جهت برقراري ارتباط برون سازمان دانشگاه كه براي مثال مي توان به مكاتبات متقابل با استانداري فارس در راستاي انجام برخي موارد از جمله فعاليتهاي دهه فجر سالانه و يا هفته سلامت و اشاره كرد .

12- انجام هماهنگي هاي بين بخشي و مكاتبات هاي واحدهاي تابعه در راستاي برخي فعاليتهاي مورد نياز دانشگاه براي  مثال تهيه عملكرد كلي دانشگاه براي ارائه به وزارت متبوع كه پس از مكاتبه و هماهنگي لازم اطلاعات مورد نياز اخذ و به صورت يكپارچه و مدون شده به مسئولين ذيربط ارسال مي گردد .

13-   انجام سفرهاي دوره اي به شهرستانهاي مختلف استان فارس و تهيه گزارش خبري از مراكز بهداشتي و  خانه هاي بهداشت شبكه هاي مذكور و مصاحبه با مسئولين و پرسنل مربوطه جهت انعكاس به مديريت ارشد دانشگاه 

14-  همراهي و حضور در بازديدهاي رياست محترم دانشگاه از واحدهاي تابعه دانشگاه و شبكه ها و تهيه گزارش بازديد و همچنين دريافت نامه ها و مكاتبات پرسنل مربوطه كه به رياست دانشگاه ارائه مي گردد و پيگيري كامل آن

15-  پيش بيني ، برنامه ريزي ، پيگيري و تدارك برنامه هاي راديو تلويزيوني مرتبط با دانشگاه علوم پزشكي و بهداشت درمان در استان فارس در سه بخش خبري آموزش علمي و پاسخگويي مسئولين به مردم كه هر كدام در سه قالب :

الف ) برنامه هاي مرتبط با واحد اطلاعات و اخبار سازمان صدا و سيماي مركز فارس همچون اخبار روزانه راديو و تلويزيون و اخبار علمي و پژوهشي

ب) برنامه هاي راديويي از جمله صبح و زندگي ، عصرانه ، مردم و مسئولين ، مجله سلامت ، بهداشت و زندگي و صبح و زندگي و..

ج) برنامه هاي تلويزيوني همچون مجله پزشكي ، شبانه و  بازتاب و ..

لازم به ذكر است كه برنامه ريزي و تدارك برنامه هاي مستمر راديو و تلويزيوني از جمله مجله پزشكي ، مجله سلامت و بهداشت و زندگي خود شامل مراحل گوناگوني است كه براي مثال در ذيل به خلاصه اي از فرايند پيگيري و اجراي يكي از اين برنامه ها اشاره مي كنيم :

 1) مكاتبه و استعلام از مديران گروههاي آموزشي دانشگاه در خصوص تشخيص نيازهاي علمي آموزشي جهت عموم مردم

2) تهيه و تنظيم جدول موضوعات پزشكي برنامه با اولويت ميزان مرگ و مير و ابتلا بيماري در استان فارس و بيماريهاي فصلي در يك كميته كارشناسي .

 3)‌ پيش بيني اساتيد مورد نظر با توجه به جدول موضوعات برنامه و استعلامات انجام شده از مديران گروههاي آموزشي دانشگاه

4) تماس تلفني با يكايك اساتيد مربوطه و تعيين زمان مربوطه به هر برنامه و استاد مورد نظر با توجه به تمايل اساتيد براي حضور در برنامه ، وقت خالي ايشان و ساير مسائل مربوطه و در  نهايت تهيه جدول پيشنهادي موضوع و استاد مدعو و

 5)‌ ارسال جدول پيشنهادي فوق به صدا و سيماي مركز فارس و تشكيل جلسه با مسئولين ذيربط در خصوص محتواي برنامه ، مجري مربوطه ، نحوه اجرا ، ميان برنامه ها منابع تصويري ، ..

 6) همكاري با تهيه كنندگان و مسئولين ذيربط هر برنامه جهت تهيه گزارشات مردمي لازم ، هماهنگي با استاد مدعو ،  ضبط ميان برنامه هاي مورد نياز ، تهيه گزارش از مراكز علمي مورد نظر و ساير موارد مشابه و ارائه مشاوره علمي اجرايي لازم در هر زمينه ديگر .

17-    انجام و يا همكاري در برگزاري برخي برنامه هاي ديگر همچون مجمع خيرين تامين سلامت 

18- بارگذاری اطلاعیه ها ، سمینارها ، ساخت آلبوم های عکس و ...

19- دریافت اخبار ، رویدادها ، مطالب آموزشی ، همایش ها و ... از واحدهای مختلف و بارگذاری اخبار روی سایت دانشگاه و سایت وب دا و ... 

20-  انجام ماموريت هاي محوله از سوي روابط عمومي در واحد مربوطه همچون اطلاع رساني برخي موضوعات مورد نظر روابط عمومي در بين كاركنان واحد مربوطه و ساير موارد مشابه

 21-   هماهنگي قبلي با روابط عمومي و اخذ مجوز در خصوص هرگونه ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي از قبيل ارسال خبر يا اطلاعيه به مطبوعات ، خبرگزاري ها و صدا و سيما و يا برگزاري مصاحبه ها و كنفرانسهاي مطبوعاتي مشابه

22-  ارائه گزارش عملكرد فعاليتهاي خويش حداقل هر سه ماه يك بار به صورت خلاصه به روابط عمومي مركزي

23-  تلاش در جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي روابط عمومي شركت در دوره هاي آموزشي مربوطه 

   24-   تلاش در جهت تثبيت جايگاه و فعال سازي روابط عمومي واحد مربوطه

  25- هماهنگي جهت بازديدها و سفرهاي رياست محترم دانشگاه و مسئولين روابط عمومي به واحد مربوطه و تهيه گزارش و ارسال آن

 26- افكار سنجي از مردم در خصوص اقدامات و فعاليت‌هاي دستگاه ذيربط و تهيه گزارشات تحليلي و ارايه به مسئولان

27 - برنامه ريزي مدون و منسجم در امور ارتباطي و ارايه ايده‌هاي نو در زمينه روابط عمومي

    اصلا ح روش و بهبود شيوه هاي ارتباطي

28   انجام مصاحبه ها در موارد لزوم تحقيقات 

29-  تهیه پرسشنامه و تکثیرو ارسال به جمعیت هدف

 

      30-  مصاحبه با نخبگان و پيشكسوتان دانشگاه علوم پزشكي جهت درج در نشريه (با بازديدكنندگان در هفته سلامت در رابطه با چگونگي برگزاري  برنامه هاي هفته سلامت و مقوله سلامت در جامعه ،‌ مسؤولين امور رفاهي و ... )

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-28 12:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ