مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
 

 
 

 نام و نام خانوادگي :  دکتر اکبر اجرایی 

مسؤوليت هاي قبلي :

-مسئول پزشک خانواده روستایی دانشگاه   1395 - 1392

-مدیر فنی و توسعه بیمارستان امیرالمؤمنین  1394  تاکنون

-دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه  1393 تاکنون

-مسوول بهداشت مساجد استان  1391  تاکنون

-مدیر روابط عمومی دانشگاه               1391 - 1389 

-معاون روابط عمومي دانشگاه             1389- 1387

-رئيس امور اداري معاونت بهداشتي     1387- 1383

-مسئول دبيرخانه شوراي سلامت استان و كارگروه بهداشت و درمان  1384- 1382

-رئيس شبكه بهداشت و درمان لامرد    1382- 1378

-رئيس مركز بهداشت شهرستان لامرد  1378- 1377


-آدرس پست الكترونيكي:                 Ejraeia@sums.ac.ir


ساير وظايف محوله :

نماينده معاونت بهداشتي در امور رفاهي كاركنان ، كميسيون تحول اداري،  اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات


 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-23 14:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ