معرفي كاركنان مديريت روابط عمومي دانشگاه

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره مستقیم

داخلی

1

ابوذر پاریزی

معاون روابط عمومي

32127731

7731

2

الهام پاکزاد

مسؤول دفتر و دبيرخانه

32122238

2238

3

ماريا آروين فر

مسوؤل واحد ارتباطات و مدیران روابط عمومی معاونت ها 

32122312

2312

4

کوثر آزموده

مسوؤل واحد خبر و  مديران روابط عمومي دانشکده ها

32122239

2239

5

غلامحسين عباسي

مسوؤل واحد سمعي و بصري


32122536

2536

6

محمد فروزانی

کارشناس سمعی و بصری و مسوؤل  مديران روابط عمومي شبکه های بهداشت ودرمان

32127544

7544

7

مهدی آذین فر

كارشناس روابط عمومي و مسئول روابط عمومی بیمارستان شهرستان ها 

32122543

2543

8

علی اکبر سلطانی

کارشناس روابط عمومی

32127770

7770

9

حمید تهرانی

کارشناس روابط عمومی

32127758

7758

10

حبیب اله یخاری

كارشناس روابط عمومي و مسئول مدیران روابط عمومی بیمارستان 

32127609

7609

11

مریم دهقانی

کارشناس IT و مسئول وبسایت دانشگاه  

32122530

2530

       

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-24 15:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ