انتصابات در دانشگاه


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/30 دكتر سید منصور کشفی به عنوان "قائم مقام رئیس دانشگاه" منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/30 دكتر سید بصیر هاشمی در سمت "معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه" ابقاء شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/25 دكتر فرشاد فلاحتي به عنوان "سرپرست اداره درمان بيماري هاي معاونت درمان" منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/25 بيژن فاضل جهرمي به عنوان "مسئول دبيرخانه طرح تحول نظام سلامت" منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/25  دكتر امينه دادور بعنوان "سرپرست مركز پايش مراقبتهاي درماني" منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/9  دكتر علي صحرائيان در سمت "مشاور سرپرست دانشگاه در امور دانشجويي"  ابقاء شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/5  دكتر سيد محمد حسيني بعنوان "سرپرست اداره نظارت و ارزشيابي"  منصوب شد.
 

*به موجب حكمی در تاریخ 96/10/6 دكتر نصراله عرفاني به عنوان « معاون بين الملل دانشگاه» منصوب گرديد.
 

*
به موجب حكمی در تاریخ 96/9/28 دكتر اکبر اجرایی به عنوان « عضو كميته HSR حوزه رياست دانشگاه » منصوب گرديد. 


*به موجب حكمی در تاریخ 96/9/28 دكتر محمود رضا پيروي به عنوان « مسئول سامانه ثبت حوادث ترافيكي دانشگاه » منصوب گرديد.
 

*
به موجب حكمی در تاریخ 96/9/27 دكتر لعبت صالحی به عنوان « دبیر كميته HSR حوزه رياست دانشگاه » منصوب گرديد. 


*به موجب حكمی در تاریخ 96/9/26 دكتر عبدالخالق کشاورزی  به عنوان «معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز» منصوب گرديد.
 

*
به موجب حكمی در تاریخ 96/9/12 دكتر رامین افشاری به عنوان «رئيس شوراي عالي پيشگيري و درمان اعتياد دانشگاه
» منصوب گرديد.
 

*به موجب حكمی در تاریخ 96/8/27 هادی اکبری به عنوان «رابط دانشگاه و اداره كل اوقاف استان فارس منصوب» منصوب گرديد.

*به موجب حكمی در تاریخ 21/8/96 دكتر اکبر اجرایی  به عنوان «سرپرست روابط عمومی دانشگاه» منصوب گرديد. 

 

*به موجب حكمی در تاریخ 7/8/96 دكتر صالحی  به عنوان «قائم مقام رییس دانشگاه در امور برنامه ريزي  و رئيس مركز سياستگذاري و برنامه ريزي دانشگاه» منصوب گرديد. 

 


*
به موجب حكمی در تاریخ 1/8/96 آقای محمد حسین سرایداران به عنوان «مشاور رییس دانشگاه در امور شاهد و ايثارگر و دبير شوراي هماهنگي امور ايثارگران دانشگاه» منصوب گرديد. 


*به موجب حكمی در تاریخ 12/7/96 دكتر مهرداد شریفی  به عنوان «مشاور اجرایی رییس دانشگاه» منصوب گرديد. 

 
*به موجب حكمی در تاریخ 25/5/96 دكتر محمود نجابت (معاون محترم آموزشي دانشگاه)،دكتر بصیرهاشمي (معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه)، دكتر محسن مقدمي (معاون محترم بهداشتي دانشگاه)، دكتر خسروي (رئيس محترم دانشكده پزشكي)،دكتر رضايي (مدير محترم گروه پزشكي خانواده) ، دكتر صالحي (مشاوره محترم رئيس دانشگاه و عضو هيإت علمي گروه پزشكي خانواده) به عنوان « به عنوان عضو شوراي سياستگزاري و برنامه ريزي آموزش و پژوهش پزشكي خانواده» منصوب گرديدند. 
 
*به موجب حكمی در تاریخ 27/1/96 دكتر سید ابوالفضل هاشمی اصل به عنوان «کمیته حمایت از تولیدات داخلی » منصوب گرديد. 

 

*به موجب حكمی در تاریخ 16/12/95 دكتر مهوش علیزاده به عنوان « رییس کار گروه زیر ساخت دانشگاه » منصوب گرديد. 
 
*به موجب حكمی در تاریخ 28/9/95  دکترعبدالخالق کشاورزی به عنوان « نماينده وزیر بهداشت در کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز »  منصوب شد.

 

*به موجب حكمی در تاریخ  28/9/95 دكتر محمد جواد مرادیان به عنوان «مشاور سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور در امور پیشگیری و مدیریت حوادث و بلایا و پدافند غیر عامل » منصوب گرديد. 
 

*به موجب حكمی در تاریخ 17/9/95  دکتر هاشم منتصری به عنوان « نماينده تام الاختيار و مسئول ايجاد و حمايت و پيگيري فعاليت شركت هاي دانش بنيان مرتبط با علوم پزشكي »   منصوب شد.


*
به موجب حكمی در تاریخ 23/8/95
دكتر کرامت اله افراشی به عنوان «سرپرست معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز » منصوب گرديد. 


*به موجب حكمی در تاریخ 24/7/95 خانم الهه کاظمی به عنوان «رییس واحد HIS» منصوب گرديد. 

 

*به موجب حكمی در تاریخ 14/5/95  دکتر محمدرضا آذر به عنوان « رییس واحد برنامه ریزی و سیاستگذاری دانشگاه »   منصوب شد.

 

*به موجب حكمی در تاریخ 6/4/95  آقای سید نظام هاشمی به عنوان « مدير پايش برنامه عملياتي مشترك دانشگاه »   منصوب شد.

 
*به موجب حكمی در تاریخ22/1/95  آقای کریم فرهادی به عنوان « سرپرست اداره حقوقي و املاك دانشگاه »   منصوب شد.

 

*به موجب حكمی در تاریخ 28/10/94 حجه الاسلام والمسلمين حاج آقا نوائي به عنوان « جانشين رئيس/ دبير/ عضو كميته صيانت از حقوق شهروندي » منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در تاریخ 13/10/94 دكتر مسعود منشي به عنوان «نماينده تام الاختيار معاونت در ستاد تسهيلات نوروزي سال 95 » منصوب گرديد. 

 
*به موجب حكمی در تاریخ 13/10/94 دكتر محمد رادفر  به عنوان «مسئول هماهنگي امور بيمارستانهاي شهرستان های استان، جهت برنامه ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه» منصوب گرديد.

*به موجب حكمی در تاریخ 13/10/94 دكتر قاسم ایزدی به عنوان «مسئول هماهنگي امور بيمارستانهاي خصوصی شيراز جهت برنامه ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه» منصوب گرديد.

*به موجب حكمی در تاریخ 13/10/94 دكتر فرشاد فلاحتي به عنوان «مسئول هماهنگي امور بيمارستانهاي دولتي شيراز جهت برنامه ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه»  منصوب گرديد. 


 
*به موجب حكمی در تاریخ 7/9/94 آقای ساسان رحیمی به عنوان « مسئول پيگيري سفرهاي وزير محترم و معاونين ايشان و ساير مسئولين كشوري كه به منظور بازديد از توانمنديهاي دانشگاه يا برگزاري جلسات و به دعوت دانشگاه به شيراز سفر مي كنند و همچنين سفرهاي شهرستاني رياست محترم دانشگاه» منصوب شد.

*به موجب حكمی در تاریخ 25/9/94 دكتر مريم صحت پور  به عنوان « مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان» منصوب شد.


*به موجب حكمی در 15/9/94 آقای میرابراهیمی با حفظ سمت به عنوان « دبير هيات نظارت بر تشكل هاي اسلامي دانشجوئي دانشگاه » » منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در مهرماه 94 دكتر سيد عليرضا دستغيب به عنوان «مشاور رئيس دانشگاه و رئيس حوزه رياست دانشگاه » منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی   دکتر عبدالحسین فرح بخش به عنوان «رئيس مركز بهداشت  شهدای والفجر» منصوب شد.


*به موجب حكمی   دکتر علی تهمتن به عنوان «رئيس مركز بهداشت شهدای گمنام» منصوب شد.


*به موجب حكمی   دكترحمیدرضا قاسم پور  به عنوان «رئيس مركز بهداشت شهرستان شیراز- شهدای انقلاب» منصوب شد.


*به موجب حكمی در تاریخ 14/6/94  دكترفرهادهنجني به مدت 2 سال به عنوان «رئيس مركز تحقيقات مولكولي پوست» منصوب شد.


*به موجب حكمی در تاریخ  7/6/94 دكترشهنازپورآرين  به عنوان «رئيس مركز تحقيقات نوزادان» منصوب گرديد. 


*به موجب حكمی در تاریخ  20/4/94  دكتر مهدي پاسالار به عنوان «رئيس سلامتكده طب سنتي عمادالدين شيرازي » منصوب گرديد. 


*به موجب حكمی در تاریخ 12/3/94  دكتر اكبر اجرايي با حفظ سمت به عنوان «دبير ستاد اقامه نماز دانشگاه » منصوب شد.


*به موجب حكمی در تاریخ  14/2/94  دکتر محمد رحمانیان به عنوان «مسوول راه اندازی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ابو علی سینا» منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در تاریخ 13/2/94  آقاي عزيز بلاغي   با حفظ سمت به عنوان « مشاور رئيس دانشگاه در امور روشندلان » منصوب شد.


*به موجب حكمی در تاریخ  24/1/94   دكتر سيد محمد كاظم تدين به عنوان « رئيس هئيت اجرايي انتخابات نظام پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز » منصوب گرديد. 

 
*به موجب حكمی در تاریخ  26/11/93   دکتر نصراله عرفانی به عنوان « سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه » منصوب گرديد. 


 
*به موجب حكمی در تاریخ30/10/93  دكتر محمد خباز شيرازي به عنوان «قائم مقام رئيس حوزه رياست دانشگاه » منصوب شد.


*به موجب حكمی در تاریخ16/10/93   دكتر محمودرضا پيروي به عنوان « مدير ستاد حوادث غيرمترقبه دانشگاه » منصوب گرديد، همچنین اختيارات معاون درمان در زمينه مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي  ، اداره اورژانس بيمارستاني ،پدافند غيرعامل و مديريت بحران و حوادث دانشگاه به ایشان واگذار شده است .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-30 16:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ