* به موجب حکمی درتاریخ  98/01/26 دکتر " عبدالرسول  همتی  به عنوان " رئيس ستاد برگزاري هفته سلامت سال 98 " منصوب شد

 به موجب حکمی درتاریخ  98/01/26 دکتر " اکبراجرایی  به عنوان " دبیر ستاد برگزاري هفته سلامت سال 98 " منصوب شد

* به موجب حکمی درتاریخ 97/12/15 مهندس " مهدی ترابی به عنوان " سرپرست مديريت نظارت و ارزيابي تجهيزات پزشكي " منصوب شد.
 
* به موجب حکمی درتاریخ 97/12/13 دکتر" اکبر اجرایی به عنوان " نماينده تام الاختيار دانشگاه در زمينه اجراي انتشار دسترسي آزاد به اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شد.
* به موجب حکمی درتاریخ 97/12/11  دکتر" مهدي زاده به عنوان " رئيس كميته حمايت از توليدات داخل دانشگاه " منصوب شد.

 * به موجب حکمی درتاریخ 97/11/30  دکتر" نرجس السادات نسبي به عنوان "دبير شوراي راهبري مديريت دانش سازماني دانشگاه" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/29   دکتر" مهرداد شريفي به عنوان "رئيس شوراي راهبري مديريت دانش سازماني دانشگاه" منصوب شد.
 
* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/27  دکتر" امينه دادور به عنوان " مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/13 دکتر" محمد حبیبی به عنوان " عضو شوراي عالي آمار و دبير شورا" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/13 دکتر" هدایت ا... فقیه به عنوان " عضو شوراي عالي آمار و جانشين تام الاختيار رئیس دانشگاه دراین شورا" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/13 دکتر" نرجس السادات نسبي به عنوان " مدير توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/13  آقاي " بهروز به نژاد  به عنوان  "  دبير شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/10  آقاي "حجه الاسلام والمسلمين دكتر مقامي به عنوان  "  دبير ستاد توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در دانشگاه  " منصوب شد.
 
* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/10  دکتر "عليرضا صالحي به عنوان  "  رئيس مركز تحقيقات طب سنتي وتاريخ طب   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/06  دکتر " عبدالرسول همتي  به عنوان  "  مسئول كارگروه پيشگيري و كنترل عوامل خطر بيماري هاي غير واگير  در دانشگاه    " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/06  دکتر "سيد معصوم معصوم پور   به عنوان  " مسئول كارگروه بيماري هاي مزمن تنفسي  در دانشگاه  " منصوب شد.
 
* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/06  دکتر "حسين مروج   به عنوان  " مسئول كارگروه ديابت در دانشگاه " منصوب شد. 


* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/06  دکتر " عباس رضاييان زاده   به عنوان  "  مسئول كارگروه سرطان  در دانشگاه  " منصوب شد.


* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/26 دکتر " عليرضا مير احمدي زاده    به عنوان  "  عضو شوراي اقتصاد سلامت دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/25 دکتر " محمد جواد مراديان   به عنوان  "  دبير ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه علوم پزشكي در ايام نوروز 98  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/10/4 دکتر " فرهاد شفيعي   به عنوان  "  دبير كميسيون ماده 11 تعزيرات حكومتي امور بهداشتي درماني " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/28 دکتر " امينه دادور    به عنوان  "  رئيس مركز پايش مراقبتهاي درماني (MCMC)   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/24 دکتر "عليرضا صحراگرد  به عنوان  " مشاور رئيس دانشگاه و رئيس حوزه رياست دانشگاه   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/20 دکتر "سيد ابولفضل هاشمي اصل  به عنوان  " مدير امور پشتيباني و رفاهي دانشگاه   " منصوب شد.
* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/19 دکتر "رضا جویبار  به عنوان  "عضو شوراي اقتصاد سلامت دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/14 دکتر "علیرضا صالحي به عنوان  " دبير شوراي دانشگاه  " ابقاء شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/12 آقای " حجت اله رفعت جو " به عنوان "  سرپرست مديريت برنامه ريزي ، بودجه و پايش عملكرد دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/07 دكتر " عبدالمجيد قاضي پور " به عنوان " سرپرست مجتمع سينا و صدرا" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/07 دكتر " سعيد نعمتي " به عنوان رئيس گروه كتب و نشريات دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/07 آقای " عليرضا خبازي" به عنوان سرپرست مجتمع فرهنگي، ورزشي و آموزشي ولايت" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/06 آقای " محمد رضا شجاعي فرد" به عنوان "  رئيس اداره ساختمان مركزي دانشگاه" ابقاء شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/26 دکتر " فريد زند" به عنوان " عنوان مشاورتام الاختياررئيس دانشگاه در تدوين و بومي سازي و نظارت بر اجراي گايد لاين ها دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/22 خانم " پروين غياثي " به عنوان " رئيس اداره اعتبار بخشي امور درمان " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/20 دکتر" محمد جواد خشنود  " به عنوان " معاون غذا و دارو دانشگاه  " منصوب شد.

*  به موجب حکمی درتاریخ 97/08/20 دکتر " عباس رضائيان زاده " به عنوان "مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات معاونت تحقيقات وفناوري دانشگاه  " منصوب شد.

*  به موجب حکمی درتاریخ 97/08/19 دکتر " زهره مصطفوي پور" به عنوان "مدير تحصيلات تكميلي معاونت آموزشي دانشگاه " ابقاء شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/12 آقای " بهروز به نژاد " به عنوان "سرپرست شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/06 دکتر " سيد حميد رضا هدايتي " به عنوان "مدير امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/04 دکتر " مرضيه راشدي " به عنوان "سرپرست آزمايشگاه كنترل مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/01 دکتر " سيد حسام نبوي زاده" به عنوان "مسئول بيماري هاي غير واگير دانشگاه و قائم مقام اينجانب در شوراي عالي بيماري هاي غير واگير" منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/25 دکتر " غلامرضا حاتم " به عنوان "رئيس هيئت امنا و سرپرست دانشكده علوم نوين دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/25 دکتر "مصطفي ابراهيمي " به عنوان "رئيس گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير معاونت بهداشتي دانشگاه " منصوب شد.


* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/25 دکتر "يونس قاسمي " به عنوان "معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/19  دکتر  "عليرضا صحراگرد  " به عنوان "سرپرست حوزه رياست دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/16 آقای " مهدي كلانتري ميبدي  " به عنوان " سرپرست اداره امور قراردادها  " منصوب شد.
 

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/16 آقای " سیدنعمت اله رضوی  " به عنوان " مدیراجرایی هسته تحقیق وگزینش دانشجویان   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/10 دکتر " مهرداد شریفی  " به عنوان " معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/03 مهندس " هادی اکبری " به عنوان " مسئول دبيرخانه كميته سياستگزاري وقف دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/03دکتر "محمد مرزوقي " به عنوان " دبير كميته سياستگزاري وقف دانشگاه " منصوب شد.
 
* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/01   دکتر " عبدالحسین فرح بخش   " به عنوان " مدیر حراست دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/06/26  آقای " محمد مهدي عليشاهي  " به عنوان " سرپرست شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/06/19دکتر " حسين نيك نهاد  " به عنوان " مشاور رئيس دانشگاه در امور دارو دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/06/19دکتر " محمد جواد خشنود  " به عنوان " سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/06/18 دکتر " کرامت ا... افراشی" به عنوان " عضو كميته سياستگزاري وقف   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/06/18 دکتر " كريم فرهادي" به عنوان " عضو كميته سياستگزاري وقف   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/06/18 دکتر " علي اكبر رامجردي " به عنوان " عضو كميته سياستگزاري وقف   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/06/18 دکتر " محمد مرزوقي " به عنوان " عضو كميته سياستگزاري وقف   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/06/18 دکتر " همت علي كاظمي " به عنوان " عضو كميته سياستگزاري وقف   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/06/18 دکتر " حسام مشتري " به عنوان " عضو كميته سياستگزاري وقف   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/06/18 آقای  "  هادي اكبري " به عنوان " عضو كميته سياستگزاري وقف   " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/05/29 دکتر " يونس قاسمي  " به عنوان " سرپرست معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/05/09 دکتر " عباس جباريان " به عنوان " رئيس اداره ارزيابي و صدور پروانه ها  " منصوب شد.
                                             
* به موجب حکمی درتاریخ 97/05/08 دکتر " سید حمیدرضا هدایتی " به عنوان " سرپرست مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/05/07 دکتر " عرفان خوارزمي  " به عنوان " مسئول اقتصاد سلامت و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي دانشگاه  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/31 دکتر " فرشاد فلاحتي " به عنوان "رئيس اداره درمان بيماري هاي  معاونت درمان " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/25 دکتر " عبدالحسين فرح بخش " به عنوان "سرپرست حراست دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/23 آقای " نصرا... کیانی " به عنوان "سرپرست مجتمع آموزشی فرهنگی غیرانتفاعی دانشگاه " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/23 دكتر " حيدر صفر پور" به عنوان "سرپرست مديريت آموزش و ارتقاي سلامت  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/22دكتر " سرور اينالو" به عنوان "رئيس اداره نظارت بر فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي و دبير شوراي معاونين آموزشي- درماني مراكز آموزشي- درماني دانشگاه  " منصوب شد.
 
* به موجب حکمی درتاریخ 97/04/10  دكتر "  محمدجواد مراديان" به عنوان "رئيس اورژانس پيش بيمارستاني و مدير حوادث دانشگاه  " منصوب شد.

 * به موجب حکمی درتاریخ 97/04/06 دكتر  "  محسن داودی " به عنوان "  "مدیرتربیت بدنی دانشگاه   منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/03/31 دكتر   سيد ابوالفضل هاشمي اصل " به عنوان "  "سرپرست مديريت امور پشتيباني و رفاهي دانشگاه   منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/03/30 آقای  هادي اكبري " به عنوان "  "رئيس اداره خيرين و مؤسسات خيريه سلامت  منصوب شد.
* به موجب حکمی درتاریخ 97/03/30 دکتر فرهاد لطفي " به عنوان "  "سرپرست مديريت برنامه ريزي ، بودجه و پايش عملكرد دانشگاه  منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/03/07 دکتر سيدمعصوم معصوم پور  " به عنوانرئيس مركز تحقيقات بيماريهاي غيرواگير منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/03/1  دكتر محمد حبيبي " به عنوان سرپرست گروه آمار مديريت آمار و فناوري اطلاعات منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/03/1 دکتر " سيد سعيد موسوي " به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در كارگروه تخصصي سلامت وامنيت غذائي استان فارس منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/02/26 دکتر " اکبر اجرایی " به عنوان  مدير روابط عمومي دانشگاه منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/02/18دکترسيد هدايت اله فقيه" به عنوان  مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه شیراز  منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/01/22 دكتر عبدالرسول همتي" به عنوان  معاون بهداشت دانشگاه و رئيس مركز بهداشت استان فارس، منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/01/22    دكتر محمد رضا سمائي" به عنوان  دبير كميته صيانت از حقوق شهروندي  و نماينده رئيس دانشگاه در ستاد صيانت،  منصوب شد.

به موجب حکمی درتاریخ 97/01/22  آقای  " علی ریاستی" به عنوان دبير كميته پوشش و اخلاق حرفه اي  و نماينده رئيس دانشگاه در ستاد صيانت، منصوب شد.

* به موجب حکمی  در تاریخ 97/01/18 دکتر " مصباح شمس" به عنوان معاون آموزشی دانشگاه، منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/01/09"دکتر  مهرداد آفريد " به عنوان " مدير طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي "  ابقاء شد.

 * به موجب حکمی  در تاریخ 96/12/21  دکتر "سید منصور کشفی "به عنوان نماينده رئیس دانشگاه و  رئيس كميته نظارت بر فرايند انتخابات شوراي صنفي واحدهاي دانشگاه ، منصوب شد.
 

 * به موجب حکمی  در تاریخ 96/12/21  دکتر "مهرداد شریفی" به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع  دانشگاه، منصوب شد.
 

 * به موجب حکمی در تاریخ 96/12/20،  دکتر محمدرضا پنجه شاهین  به عنوان "مشاور رییس دانشگاه در  امور واحد خودگردان دانشگاه" منصوب شد.

  * به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکتر عبدالرسول همتی  به عنوان "بعنوان عضو ستاد تحول سلامت دانشگاه   " منصوب شد.

  * به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکتر اکبر اجرایی به عنوان "بعنوان عضو ستاد تحول سلامت دانشگاه   " منصوب شد.


 * به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکترمجید رضا فرخی  به عنوان "عضو ستاد تحول سلامت دانشگاه  و رئيس كميته تخصصي بيمه سلامت  " منصوب شد.


 *  به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکترسید جلیل معصومی به عنوان "عضو ستاد تحول سلامت دانشگاه  و رئيس كميته تخصصي مديريت منابع و مصارف اين ستاد  " منصوب شد.


 *  به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکترمصباح شمس به عنوان "عضو ستاد تحول سلامت دانشگاه  " منصوب شد.


  * به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکترحسین نیک نهاد به عنوان "بعنوان عضو ستاد تحول سلامت دانشگاه  و رئيس كميته تخصصي دارو، تجهيزات و لوازم پزشكي اين ستاد   " منصوب شد.

 * به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکتر عبدالخالق کشاورزی به عنوان" نائب رئيس و دبير ستاد تحول سلامت دانشگاه و رئيس كميته تخصصي پايش و نظارت اين ستاد " منصوب شد.


  * 
به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکترهدایت ا.. فقیه به عنوان "بعنوان عضو ستاد تحول سلامت دانشگاه  و رئيس كميته تخصصي مديريت آمار و فناوري اطلاعات   " منصوب شد.

 *  به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکترمصباح شمس،  به عنوان "عضو حقوقی هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شد.

 *  به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکتر سید جلیل معصومی،  به عنوان "عضو حقوقی هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شد.

 *  به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکتر کوروش عزیزی،  به عنوان "عضو حقوقی هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شد.

 * به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  حجه الاسلام والمسلمين حميد مقامي،  به عنوان "عضو حقوقی هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شد.

* به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دکترمحمود نجابت به عنوان "مشاور رئيس دانشگاه در امور آموزشي و عضو شوراي دانشگاه " منصوب شد.


* به موجب احکامی جداگانه در تاریخ 96/12/19،   آقاي حميدرضا آذري ، به عنوان "عضو حقيقي هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شدند.


* به موجب احکامی جداگانه در تاریخ 96/12/19،    سيده معصومه دستغيب، به عنوان "عضو حقيقي هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شدند.


* به موجب احکامی جداگانه در تاریخ 96/12/19،  دكتر محمدرضا فتاحي،  به عنوان "عضو حقيقي هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شدند.


* به موجب احکامی جداگانه در تاریخ 96/12/19،    دكتر آناهيتا سنايي ، به عنوان "عضو حقيقي هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شدند.

به موجب حکمی  در تاریخ 96/12/19،   دكتر محمود حقيقت ، به عنوان "عضو حقيقي هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شد.

* به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  دكترمحمدرضا پنجه شاهين ،به عنوان "عضو حقيقي هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شد.

به موجب حکمی در تاریخ 96/12/19،  آقای علي اكبر راعي " به عنوان بازرس ويژه دانشگاه در امر نظارت بر درمانگاهها، اتفاقات و اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه" منصوب شد.* به موجب حکمی در تاريخ 96/12/13 دكترمصباح شمس  به عنوان " سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه " منصوب شد.
 


* به موجب حکمی در تاريخ 96/12/9 دكتر سيد منصور كشفي به عنوان " نماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه و رئيس هيات امناء مجتمع آموزشي فرهنگي غير انتفاعي دانشگاه علوم پزشكي شيراز  " منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/12/6 دكتر فرهاد شفيعي  به عنوان " بازرس ویژه، قائم مقام رئیس دانشگاه " منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/11/30 دكتر عبدالرسول همتی  به عنوان " معاون بهداشتي دانشگاه " منصوب شد.


*
 به موجب حکمی در تاريخ 96/11/14  دكتر كوروش عزيزي  در سمت "معاون فرهنگي دانشجوئي دانشگاه  " ابقاء شد.


*
 به موجب حکمی در تاريخ 96/11/14  مهندس كرامت اله افراشي در سمت "معاون اجتماعي دانشگاه " ابقاء شد.


*
 به موجب حکمی در تاريخ 96/11/9 دكتر محمد جواد مرادیان به عنوان "سرپرست مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي   " و همچنین "نماينده تام الاختيار سرپرست دانشگاه ،در دبيرخانه كارگروه سلامت درحوادث غير مترقبه و كميته پدافند غير عامل دانشگاه " منصوب شد.


*
 به موجب حکمی در تاريخ 96/11/9 دكتر کوروش افشین پور به عنوان "عضو شورايعالي دندانپزشكي دانشگاه  " منصوب شد.


*
 به موجب حکمی در تاريخ 96/11/9 دكتر مهتاب معمارپور به عنوان "عضو شورايعالي دندانپزشكي دانشگاه  " منصوب شد.


*
 به موجب حکمی در تاريخ 96/11/9دكتر شاهرخ قیصری در سمت "مشاور رئيس و دبير شورايعالي دندانپزشكي دانشگاه " ابقاء شد.


* 
به موجب حکمی در تاريخ 96/11/8  دكتر حسين درويشي بهلولي به عنوان "دبير ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه علوم پزشكي در ايام نوروز 97"منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/30 دكتر سید منصور کشفی به عنوان "قائم مقام رئیس دانشگاه" منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/30 دكتر سید بصیر هاشمی در سمت "معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه" ابقاء شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/9  دكتر علي صحرائيان در سمت "مشاور سرپرست دانشگاه در امور دانشجويي"  ابقاء شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/5  دكتر سيد محمد حسيني بعنوان "سرپرست اداره نظارت و ارزشيابي"  منصوب شد.
 


*
به موجب حكمی در تاریخ 96/10/6 دكتر نصراله عرفاني به عنوان « معاون بين الملل دانشگاه» منصوب گرديد. 
 


*
به موجب حكمی در تاریخ 96/9/28 دكتر اکبر اجرایی به عنوان « عضو كميته HSR حوزه رياست دانشگاه » منصوب گرديد. 


*
به موجب حكمی در تاریخ 96/9/28 دكتر محمود رضا پيروي به عنوان « مسئول سامانه ثبت حوادث ترافيكي دانشگاه » منصوب گرديد. 
 


*
به موجب حكمی در تاریخ 96/9/27 دكتر لعبت صالحی به عنوان « دبیر كميته HSR حوزه رياست دانشگاه » منصوب گرديد. 


*
به موجب حكمی در تاریخ 96/9/26 دكتر عبدالخالق کشاورزی  به عنوان «معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شيراز» منصوب گرديد. 
 


*
به موجب حكمی در تاریخ 96/9/12 دكتر رامین افشاری به عنوان «رئيس شوراي عالي پيشگيري و درمان اعتياد دانشگاه» منصوب گرديد. 
 


*
به موجب حكمی در تاریخ 96/8/27 هادی اکبری به عنوان «رابط دانشگاه و اداره كل اوقاف استان فارس منصوب» منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در تاریخ 21/8/96 دكتر اکبر اجرایی  به عنوان «سرپرست روابط عمومی دانشگاه» منصوب گرديد. 

 


*
به موجب حكمی در تاریخ 7/8/96 دكتر صالحی  به عنوان «قائم مقام رییس دانشگاه در امور برنامه ريزي  و رئيس مركز سياستگذاري و برنامه ريزي دانشگاه» منصوب گرديد. 
 *
به موجب حكمی در تاریخ 1/8/96 آقای محمد حسین سرایداران به عنوان «مشاور رییس دانشگاه در امور شاهد و ايثارگر و دبير شوراي هماهنگي امور ايثارگران دانشگاه» منصوب گرديد. 


*
به موجب حكمی در تاریخ 12/7/96 دكتر مهرداد شریفی  به عنوان «مشاور اجرایی رییس دانشگاه» منصوب گرديد. 

 

*به موجب حكمی در تاریخ 25/5/96 دكتر محمود نجابت (معاون محترم آموزشي دانشگاه)،دكتر بصیرهاشمي (معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه)، دكتر محسن مقدمي (معاون محترم بهداشتي دانشگاه)، دكتر خسروي (رئيس محترم دانشكده پزشكي)،دكتر رضايي (مدير محترم گروه پزشكي خانواده) ، دكتر صالحي (مشاوره محترم رئيس دانشگاه و عضو هيإت علمي گروه پزشكي خانواده) به عنوان « به عنوان عضو شوراي سياستگزاري و برنامه ريزي آموزش و پژوهش پزشكي خانواده» منصوب گرديدند. 
 

*به موجب حكمی در تاریخ 27/1/96 دكتر سید ابوالفضل هاشمی اصل به عنوان «کمیته حمایت از تولیدات داخلی » منصوب گرديد. 

 


*
به موجب حكمی در تاریخ 16/12/95 دكتر مهوش علیزاده به عنوان « رییس کار گروه زیر ساخت دانشگاه » منصوب گرديد. 
 

*به موجب حكمی در تاریخ 28/9/95  دکترعبدالخالق کشاورزی به عنوان « نماينده وزیر بهداشت در کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز »  منصوب شد.

 


*
به موجب حكمی در تاریخ  28/9/95 دكتر محمد جواد مرادیان به عنوان «مشاور سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور در امور پیشگیری و مدیریت حوادث و بلایا و پدافند غیر عامل » منصوب گرديد. 
 


*
به موجب حكمی در تاریخ 17/9/95  دکتر هاشم منتصری به عنوان « نماينده تام الاختيار و مسئول ايجاد و حمايت و پيگيري فعاليت شركت هاي دانش بنيان مرتبط با علوم پزشكي »   منصوب شد.


*
به موجب حكمی در تاریخ 23/8/95 دكتر کرامت اله افراشی به عنوان «سرپرست معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز » منصوب گرديد. 


*
به موجب حكمی در تاریخ 24/7/95 خانم الهه کاظمی به عنوان «رییس واحد HIS» منصوب گرديد. 

 


*به موجب حكمی در تاریخ 14/5/95  دکتر محمدرضا آذر به عنوان « رییس واحد برنامه ریزی و سیاستگذاری دانشگاه »   منصوب شد.

 


*
به موجب حكمی در تاریخ 6/4/95  آقای سید نظام هاشمی به عنوان « مدير پايش برنامه عملياتي مشترك دانشگاه »   منصوب شد.

 

*به موجب حكمی در تاریخ22/1/95  آقای کریم فرهادی به عنوان « سرپرست اداره حقوقي و املاك دانشگاه »   منصوب شد.

 


*به موجب حكمی در تاریخ 28/10/94 حجه الاسلام والمسلمين حاج آقا نوائي به عنوان « جانشين رئيس/ دبير/ عضو كميته صيانت از حقوق شهروندي » منصوب گرديد. 


*به موجب حكمی در تاریخ 13/10/94 دكتر مسعود منشي به عنوان «نماينده تام الاختيار معاونت در ستاد تسهيلات نوروزي سال 95 » منصوب گرديد. 

 

*به موجب حكمی در تاریخ 13/10/94 دكتر محمد رادفر  به عنوان «مسئول هماهنگي امور بيمارستانهاي شهرستان های استان، جهت برنامه ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه» منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در تاریخ 13/10/94 دكتر قاسم ایزدی به عنوان «مسئول هماهنگي امور بيمارستانهاي خصوصی شيراز جهت برنامه ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه» منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در تاریخ 13/10/94 دكتر فرشاد فلاحتي به عنوان «مسئول هماهنگي امور بيمارستانهاي دولتي شيراز جهت برنامه ستاد تسهيلات نوروزي دانشگاه»  منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در تاریخ 7/9/94 آقای ساسان رحیمی به عنوان « مسئول پيگيري سفرهاي وزير محترم و معاونين ايشان و ساير مسئولين كشوري كه به منظور بازديد از توانمنديهاي دانشگاه يا برگزاري جلسات و به دعوت دانشگاه به شيراز سفر مي كنند و همچنين سفرهاي شهرستاني رياست محترم دانشگاه» منصوب شد.

*به موجب حكمی در تاریخ 25/9/94 دكتر مريم صحت پور  به عنوان « مشاور رئيس دانشگاه در امور بانوان» منصوب شد.

*به موجب حكمی در 15/9/94 آقای میرابراهیمی با حفظ سمت به عنوان « دبير هيات نظارت بر تشكل هاي اسلامي دانشجوئي دانشگاه » » منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در مهرماه 94 دكتر سيد عليرضا دستغيب به عنوان «مشاور رئيس دانشگاه و رئيس حوزه رياست دانشگاه » منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی   دکتر عبدالحسین فرح بخش به عنوان «رئيس مركز بهداشت  شهدای والفجر» منصوب شد.

*به موجب حكمی   دکتر علی تهمتن به عنوان «رئيس مركز بهداشت شهدای گمنام» منصوب شد.

*به موجب حكمی   دكترحمیدرضا قاسم پور  به عنوان «رئيس مركز بهداشت شهرستان شیراز- شهدای انقلاب» منصوب شد.

*به موجب حكمی در تاریخ 14/6/94  دكترفرهادهنجني به مدت 2 سال به عنوان «رئيس مركز تحقيقات مولكولي پوست» منصوب شد.

*به موجب حكمی در تاریخ  7/6/94 دكترشهنازپورآرين  به عنوان «رئيس مركز تحقيقات نوزادان» منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در تاریخ  20/4/94  دكتر مهدي پاسالار به عنوان «رئيس سلامتكده طب سنتي عمادالدين شيرازي » منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در تاریخ 12/3/94  دكتر اكبر اجرايي با حفظ سمت به عنوان «دبير ستاد اقامه نماز دانشگاه » منصوب شد.

*به موجب حكمی در تاریخ  14/2/94  دکتر محمد رحمانیان به عنوان «مسوول راه اندازی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ابو علی سینا» منصوب گرديد. 

*به موجب حكمی در تاریخ 13/2/94  آقاي عزيز بلاغي   با حفظ سمت به عنوان « مشاور رئيس دانشگاه در امور روشندلان » منصوب شد.

*به موجب حكمی در تاریخ  24/1/94   دكتر سيد محمد كاظم تدين به عنوان « رئيس هئيت اجرايي انتخابات نظام پرستاري در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز » منصوب گرديد. 
 

*به موجب حكمی در تاریخ  26/11/93   دکتر نصراله عرفانی به عنوان « سرپرست معاونت بین الملل دانشگاه » منصوب گرديد. 
 

*به موجب حكمی در تاریخ30/10/93  دكتر محمد خباز شيرازي به عنوان «قائم مقام رئيس حوزه رياست دانشگاه » منصوب شد.

*به موجب حكمی در تاریخ16/10/93   دكتر محمودرضا پيروي به عنوان « مدير ستاد حوادث غيرمترقبه دانشگاه » منصوب گرديد، همچنین اختيارات معاون درمان در زمينه مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي  ، اداره اورژانس بيمارستاني ،پدافند غيرعامل و مديريت بحران و حوادث دانشگاه به ایشان واگذار شده است . 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-26 16:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ