انتصاب در معاونت ها


* به موجب حکمی در تاريخ 96/11/14 دکتر  مهدي خوش نويس زاده به عنوان " مدير آزمايشگاه كنترل غذا و دارو  منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/11/10 دکتر محمد جواد مرادیان به عنوان " سرپرست مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي  منصوب شد.*
 به موجب حکمی در تاريخ 96/11/7 دکتر فرشاد فلاحتی به عنوان " دبير ستاد تسهيلات نوروزي سال 1397 معاونت درمان  منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/11/1 دکتر كوروش افشين پور به عنوان " رئيس اداره امور دندانپزشكي"  منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/25 دكتر فرشاد فلاحتي به عنوان "سرپرست اداره درمان بيماري هاي معاونت درمان"  منصوب شد.


* به موجب حکمی در تاريخ 96/10/5  دكتر سيد محمد حسيني بعنوان "سرپرست اداره نظارت و ارزشيابي"  منصوب شد.
 


به موجب حکمی در تاريخ 96/9/27  دكتر عليرضا منصوري به عنوان "سرپرست اداره هماهنگي امور بيمه، تعرفه و استاندارد معاونت درمان"  منصوب شد.
 


به موجب حکمی در تاريخ 96/9/27 آقاي بيژن فاضل جهرمي به عنوان " مشاور عالي معاونت درمان "  منصوب شد.
 


به موجب حکمی در تاريخ 30/7/96 دکتر رامین نیکنام به عنـوان  "مدير امور پژوهشي و ارزشيابي تحقيقات معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه" منصوب شد.
 

به موجب حکمی در تاريخ 25/7/96 دکتر منصور مسجدی به عنـوان  "رییس مركز CPCR معاونت درمان" منصوب شد.طی حکمی در تاریخ 2/7/96 خانم پروین غیاثی  به عنوان "سرپرست اداره اعتباربخشي امور درمان  
" منصوب گردید.
 

* به موجب حکمی در تاريخ 1/7/96  آقای مسعود مفتاحی به عنـوان  "رییس دفتر معاونت درمان" منصوب شد.
 

* به موجب حکمی در تاريخ 30/3/96  دکتر علی اکبر زندی به عنـوان  "مسؤول واحد HSR  معاونت درمان" منصوب شد.

 
* به موجب حکمی در تاريخ 8/3/96  دکتر کورش افشین پور به عنـوان  "سرپرست اداره نظارت بر امور دندانپزشکی" منصوب شد.

 
* به موجب حکمی در تاريخ 23/2/96  دکتر فرهاد شفیعی به عنـوان  "سرپرست مديريت طب سنتي و مكمل معاونت درمان" منصوب شد.طی حکمی در تاریخ 5/11/95  خانم ثریا شفیعی به عنوان "رییس اداره مامایی معاونت درمان " منصوب گردید.

 

طی حکمی در تاریخ 11/10/95  دکتر فریبا مرادی اردکانی به عنوان "سرپرست اداره پزشکان معاونت درمان" منصوب گردید.


طی حکمی در تاریخ 4/10/95  آقای مهدی ثامنی به عنوان "سرپرست نقل و انتقالات" منصوب گردید.


طی حکمی در تاریخ 17/7/95  خانم سمیه شفیعی به عنوان "سرپرست واحد ارزشيابي عملكرد کارکنان" منصوب گردید.

 

*
 به موجب حکمی در تاريخ 19/7/95  دکتر سعید قاضی پور به عنـوان  "سرپرست اداره شورای پزشکی" منصوب شد.


طی حکمی در تاریخ 13/7/95 دكتر کشاورزی، دكتر ایزدی، دکتر هاشمی اصل، دکتر خلیلی آزاد، دکتر منصوری، خانم ظریف کار فرد، و خانم عباسیان به عنوان "عضو  کمیته ایمنی بیمار " منصوب شدند.

طی حکمی در تاریخ 12/7/95  دكتر عبدالخالق كشاورزي  به عنوان "قائم مقام معاونت درمان " منصوب گردید.

 
طی حکمی در تاریخ 6/7/95 دکتر محسن داودی به عنوان "رییس اداره رادیولوژی معاونت درمان " منصوب گردید.


 
طی حکمی در تاریخ 25/5/95 دکتر قاسم ایزدی  به عنوان "مدیر  نظارت ، اعتباربخشي و صدور پروانه ها  " منصوب گردید.

 
طی حکمی در تاریخ 24/3/95  دکتر حمیدرضا پارسا به عنوان "رئيس اداره سلامت نوزادان و كودكان معاونت درمان " منصوب گردید.


طی حکمی در تاریخ 22/3/95  دکتر باقر نسیمی به عنوان "مسئول راه اندازي و رئيس مجتمع درمانگاهي تخصصي و فوق تخصصي قطب الدين" منصوب گردید.


طی حکمی در تاریخ 19/3/95  خانم ثریا شفیعی به عنوان "سرپرست اداره مامایی معاونت درمان " منصوب گردید.طی حکمی در تاریخ 18/2/95 دکتر محسن داودی به عنوان "سرپرست اداره رادیولوژی معاونت درمان " منصوب گردید.

 
طی حکمی در تاریخ 11/2/95  آقای بیژن فاضل جهرمی به عنوان "رئيس اداره اقتصاد درمان، استانداردها و فناوري سلامت " منصوب گردید.


 
طی حکمی در تاریخ 11/2/95  دکتر محمد رادفر به عنوان "رییس اداره امور پزشکان " منصوب گردید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-18 12:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ