انتصابات در دانشکده ها


* به موجب حکمی درتاریخ 98/01/17  دکتر " زهرا كاووسي " به عنوان "سرپرست دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي  " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/07/25 دکتر " غلامرضا حاتم " به عنوان "رئيس هيئت امنا و سرپرست دانشكده علوم نوين دانشگاه علوم پزشكي شيراز " منصوب شد.
* طي حكمي در تاريخ 1397/07/01  دكتر محمد فرارويي  به عنوان «  سرپرست دانشكده بهداشت » منصوب شد .

* طي حكمي در تاريخ 1397/04/31 دکتر حامد فصیحی نیا  به عنوان « سرپرست معاونت پشتيباني دانشكده بهداشت  » منصوب شد .

* طي حكمي در تاريخ 1397/04/25 دکتر محمود رضا پيروي به عنوان « سرپرست دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي » منصوب شد .

* طي حكمي در تاريخ 1397/04/03 دکتر صديقه شريف زاده به عنوان « رئیس دانشكده پيراپزشكي » منصوب شد .

طي حكمي در تاريخ 1397/02/13 دکتر صديقه شريف زاده در سمت « سرپرست دانشكده پيراپزشكي » منصوب شد .


* طي حكمي در تاريخ 1396/10/12 دكتر فاطمه احمدی در سمت « مدير گروه فارماسيوتيكس » ابقاء شد .


* طي حكمي در تاريخ 1396/10/12 دكتر بیژن ضیائیان به عنوان «سرپرست گروه جراحی» منصوب شد .


* طي حكمي در تاريخ 1396/10/6 دكتر مهرداد عسكريان به عنوان «سرپرست گروه پزشكي اجتماعي» منصوب شد .
 

* طي حكمي در تاريخ 1396/10/6 دكتر محمد جعفر امامي به عنوان « سرپرست گروه ارتوپدي» منصوب شد .
 

*
 
طي حكمي در تاريخ 1396/10/6 دكتر طاهره اسكندريان به عنوان «سرپرست گروه دندانپزشكي اطفال» منصوب شد .
 


*
 
طي حكمي در تاريخ 1396/10/6 دكتر فرشته شفيعي به عنوان « سرپرست گروه آموزش دندانپزشكي ترميمي » منصوب شد .
 

* طي حكمي در تاريخ 19/7/96 دكتر سعید محمودی به عنوان "سرپرست مجتمع آموزش عالي سلامت شهرستان ممسني  منصوب شد .

 

* طي حكمي  در تاریخ  31/3/96  دکتر فرهاد لطفی به عنوان " سرپرست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی "   منصوب گرديد .

 
* طي حكمي  دکتر مریم حضرتی به عنوان " سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) "   منصوب گرديد .* طي حكمي در تاريخ 14/5/95  دكتر مهتاب معمارپور به مدت يك سال به عنوان "سرپرست دانشكده دندانپزشکی"   منصوب شد .

 
* طي حكمي در تاريخ 22/4/94 دكتر محمد رضا پنجه شاهين به مدت يك سال به عنوان "رئيس واحد خودگردان دانشگاه "   منصوب شد .

* طي حكمي در تاريخ 8/1/94  آقای حمیدرضا رفیعی به عنوان " دبیر مجمع معاونین پشتیبانی دانشکده ها "  ,و در تاریخ 6/2/94 به عنوان "معاون پشتيباني دانشكده تغذيه و علوم غذايي"  منصوب گرديد .

* طي حكمي در تاريخ 21/11/93  دکتر وحید اسماعیلی با حفظ وظایف محوله به عنوان " سرپرست دانشکده پیراپزشکی داراب"   منصوب گرديد .

* طي حكمي در تاريخ 21/11/93 دكتر عليرضا صالحي به مدت يك سال به عنوان "سرپرست دانشكده طب سنتي "   منصوب شد .


* طي حكمي در تاريخ 10/6/93  دكتر محمد رضا آذر به عنوان " مدير دانشجويان دندانپزشكي شعبه بين الملل "   منصوب گرديد .


* طي حكمي در تاريخ 10/6/93  دكتر محمد باقر خسروي به عنوان " مدير دانشجويان پزشكي شعبه بين الملل "   منصوب گرديد .


* طي حكمي در تاريخ 10/6/93  دكتر محمد رضا پنجه شاهين  به عنوان " قائم مقام رییس دانشگاه در واحد خودگردان دانشگاه "   منصوب گرديد .

* طي حكمي در تاريخ 10/6/93 دكتر سليمان محمدي ساماني  به عنوان " مدير دانشجويان داروسازي شعبه بين الملل "   منصوب گرديد .

* طي حكمي در تاريخ 3/4/93 مهندس محمد انصاري زاده به عنوان " سرپرست مجتمع آموزش عالي شهرستان ممسني" منصوب گرديد .

* طي حكمي در تاريخ 21/3/93  دكتر محمد باقر خسروي به عنوان " سرپرست دانشكده پزشكي شيراز"   منصوب گرديد .


 
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-18 9:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ