انتصاب در شبکه ها* به موجب حكمي در تاریخ 3/7/96   دكتر حبیب اله محمودی  به عنوان "سرپرست معاونت درمان قطب کازرون" منصوب شد.

* به موجب حكمي در تاریخ  19/4/96  دكتر سید اسماعیل موسوی به عنوان "سرپرست معاونت درمان قطب لامرد " منصوب شد
* طی حكمي در تاريخ  8/3/96  آقای هادی اکبری به عنوان «رییس بهداشت و درمان منطقه بيضا » منصوب گرديد.


* به موجب حكمي در تاریخ 24/12/95   دكتر امیر خشتیبه عنوان "سرپرست معاونت درمان قطب کازرون" منصوب شد.

 

* به موجب حكمي در تاریخ 17/11/95  دكتر ذکایی به عنوان "رییس قطب  شهرستانهاي ني ريز،  استهبان  و منطقه  بهداشت درمان آباده طشك " منصوب شد.

 

* به موجب حكمي در تاریخ 17/11/95 دکتر فلاحی به عنوان "رییس قطب شهرستانهاي مرودشت ، زرقان ، ارسنجان و پاسارگاد  " منصوب شد.

 

* به موجب حكمي در تاریخ  17/11/95  دكتر سید محمد حسینی به عنوان "رییس قطب شهرستانهاي لامرد و مهر" منصوب شد

 

* به موجب حكمي در تاریخ  17/11/95  دكتر علی محمدی به عنوان "رییس قطب شهرستانهاي كازرون، ممسني و رستم  " منصوب شد.

 

* به موجب حكمي در تاریخ 17/11/95   دکتر چگینی به عنوان "رییس   قطب شهرستانهاي فيروزآباد، فراشبند و قير وكارزين   " منصوب شد.
 

* به موجب حكمي در تاریخ 17/11/95   دکتر وحید اسماعیلی به عنوان "رییس قطب شهرستانهاي داراب و زرين دشت" منصوب شد.

 

* به موجب حكمي در تاریخ 16/11/95  دكتر کامران مهدوی به عنوان " رییس قطب شهرستانهاي اباده، اقليد، بوانات، خرم بيد،  منطقه سرچهان و قادرآباد " منصوب شد.


 
 

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-10 8:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ