انتصاب در شبکه ها

 
* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/13  مهندس احمد صادقي   به عنوان "معاون  بهداشت منطقه بهداشت و درمان بيـــضاء   " منصوب شد
* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/08  دكتر كامران مهدوي   به عنوان "رئيس قطب شهرستان هاي آباده، اقليد، بوانات، خرم بيد، منطقه سرچهان و قادر آباد   " منصوب شد

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/08  دكتر محمد احمدي  به عنوان " رئيس قطب شهرستان هاي لامرد و مهر  " منصوب شد
 
 * به موجب حکمی درتاریخ 97/11/08  دكتر بندر برامكي   به عنوان "رئيس قطب شهرستان هاي كازرون، ممسني و رستم   " منصوب شد

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/08  دكتر خدابخش چگيني   به عنوان "رئيس قطب شهرستان هاي فيروزآباد، فراشبند و قير و كارزين   " منصوب شد

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/08  دكتر داور آل داود    به عنوان "رئيس قطب شهرستانهاي ني ريز، استهبان و منطقه بهداشت درمان آباده طشك   " منصوب شد

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/08  دكتر نيما فداكار    به عنوان "رئيس قطب شهرستانهاي مرودشت، زرقان، ارسنجان و پاسارگاد  " منصوب شد 

* به موجب حکمی درتاریخ 97/11/08  آقای قاسم زاهداني     به عنوان " رئيس قطب شهرستانهاي داراب و زرين دشت " منصوب شد 

 به موجب حکمی درتاریخ 97/11/07  دکتر كامران مهدوي    به عنوان " رئيس قطب شهرستان هاي آباده، اقليد، بوانات، خرم بيد، منطقه سرچهان و قادر آباد  " منصوب شد
  
* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/14 آقای  حسن كرمي   به عنوان " سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند،  " منصوب شد.
 
* به موجب حکمی درتاریخ 97/09/05دکتر  بندر برامكي  به عنوان "سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون " منصوب شد.

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/30 دکتر کامران راسخ  به عنوان "معاون درمان شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت " منصوب شد.
 

* به موجب حکمی درتاریخ 97/08/09 دکتر سيد اسماعيل موسوي به عنوان "معاون درمان شبكه بهداشت و درمان شهرستان لامرد " منصوب شد.
 

* به موجب  حکمی درتاریخ 97/07/18 دکتر  نيما فداكار به عنوان "سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت"  منصوب شد.

* به موجب  حکمی درتاریخ 97/07/04 دکتر  داور آل داوود  به عنوان "سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز"  منصوب شد.

* به موجب  حکمی درتاریخ 97/06/25 آقای قاسم زاهداني  به عنوان "سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان داراب"  منصوب شد.


* به موجب  حکمی درتاریخ 96/12/27 دکتر احمد رضازاده " به عنوان سرپرست مركز بهداشت شهداي والفجر شهرستان شيراز"  منصوب شد.


*
 به موجب  حکمی درتاریخ 96/12/27دکتر حميدرضا قاسمپور " به  عنوان سرپرست مركز بهداشت شهداي گمنام " منصوب شد.

به موجب  حکمی درتاریخ 96/12/15 مهندس  صادق یونسی " به عنوان سرپرست بهداشت و درمان منطقه زرقان" منصوب شد.

به موجب حكمي در تاریخ 96/12/8 دكتر عبدالصمد اشرف زاده  به عنوان "سرپرست معاون درمان قطب نی ریز  منصوب شد.
 
به موجب حكمي در تاریخ 96/11/14   دكتر مسلم فلاحي  به عنوان "رئيس قطب  مرودشت  (مراكز مرودشت ، زرقان ، ارسنجان و پاسارگاد  منصوب شد.

به موجب حكمي در تاریخ 96/11/14   دكتر كامران مهدوي  به عنوان "رئيس قطب آباده (مراكز آباده، اقليد، بوانات، خرم بيد،   سرچهان ، قادرآباد و ايزدخواست منصوب شد.


به موجب حكمي در تاریخ 96/11/14   دكتر خدابخش چگيني به عنوان "رئيس قطب  فيروزآباد ( مراكز فيروز اباد ،فراشبند و قير وكارزين) منصوب شد.

به موجب حكمي در تاریخ 96/11/14   دكتر سيدحسن احمدي به عنوان "رئيس قطب لامرد (  مراكز لامرد و مهر و اشكنان) منصوب شد.


*
 به موجب حكمي در تاریخ 96/11/14  دكتر علي محمدي به عنوان "رئيس قطب كازرون( مراكز كازرون، ممسني، رستم ، خشت و كنار تخته و  قائميه) منصوب شد.


*
 به موجب حكمي در تاریخ 96/11/14 كتر عبدالمجيد ايلون كشكولي به عنوان "رئيس قطب داراب( مراكز داراب و زرين دشت  )منصوب شد. * طی حكمي در تاریخ  96/10/11  مهندس سياوش كريمي به عنوان "سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان سپيدان"  منصوب شد.


 * طی حكمي در تاریخ  96/9/27  دكتر احمد رضازاده  به عنوان "سرپرست مركز بهداشت شماره 3 شهرستان شيراز(شهداي گمنام)" منصوب شد.
 

 * طی حكمي در تاریخ  96/9/22  دكتر سید حسن احمدی  به عنوان "سرپرست شبکه بهداشتی درمانی آموزشی شهرستان لامرد" منصوب شد.
 

* به موجب حكمي در تاریخ 3/7/96   دكتر حبیب اله محمودی  به عنوان "سرپرست معاونت درمان قطب کازرون" منصوب شد.

* به موجب حكمي در تاریخ  19/4/96  دكتر سید اسماعیل موسوی به عنوان "سرپرست معاونت درمان قطب لامرد " منصوب شد
* طی حكمي در تاريخ  8/3/96  آقای هادی اکبری به عنوان «رییس بهداشت و درمان منطقه بيضا » منصوب گرديد.


* به موجب حكمي در تاریخ 24/12/95   دكتر امیر خشتیبه عنوان "سرپرست معاونت درمان قطب کازرون" منصوب شد.

 

* به موجب حكمي در تاریخ 17/11/95  دكتر ذکایی به عنوان "رییس قطب  شهرستانهاي ني ريز،  استهبان  و منطقه  بهداشت درمان آباده طشك " منصوب شد.
 

* به موجب حكمي در تاریخ 17/11/95 دکتر فلاحی به عنوان "رییس قطب شهرستانهاي مرودشت ، زرقان ، ارسنجان و پاسارگاد  " منصوب شد.

 

* به موجب حكمي در تاریخ  17/11/95  دكتر سید محمد حسینی به عنوان "رییس قطب شهرستانهاي لامرد و مهر" منصوب شد

 

* به موجب حكمي در تاریخ  17/11/95  دكتر علی محمدی به عنوان "رییس قطب شهرستانهاي كازرون، ممسني و رستم  " منصوب شد.

 

* به موجب حكمي در تاریخ 17/11/95   دکتر چگینی به عنوان "رییس   قطب شهرستانهاي فيروزآباد، فراشبند و قير وكارزين   " منصوب شد.
 

* به موجب حكمي در تاریخ 17/11/95   دکتر وحید اسماعیلی به عنوان "رییس قطب شهرستانهاي داراب و زرين دشت" منصوب شد.

 

* به موجب حكمي در تاریخ 16/11/95  دكتر کامران مهدوی به عنوان " رییس قطب شهرستانهاي اباده، اقليد، بوانات، خرم بيد،  منطقه سرچهان و قادرآباد " منصوب شد.


 
 

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-13 16:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ