معرفي كاركنان مديريت روابط عمومي دانشگاه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره مستقیم 

1

ماريا آروين فر

  مسوؤل واحد ارتباطات و  شبکه های بهداشت و درمان

32122312

2

کوثر آزموده

  مسوؤل واحد خبر و  مديران روابط عمومي معاونت ها

32122239
3ابوذر پاریزی   معاون روابط عمومي

19 - 32305410
داخلی 7731

4

غلامحسين عباسي

  مسوؤل واحد سمعي و بصري
  

32122536 

5

محمد فروزانی

 کارشناس سمعی و بصری و مسوؤل  مديران روابط عمومي بیمارستان ها

32122536
7544
6مهدی آذین فر كارشناس روابط عمومي و مسوؤل  مديران روابط عمومي دانشکده ها

 32122543
2543
7 علی اکبر سلطانی

کارشناس سمعی و بصری و رابط IT 19 - 32305410
داخلی 7770

8

الهام پاکزاد  مسؤول دفتر و دبيرخانه 

32122713

9

حمید تهرانی

 کارشناس روابط عمومی
 

10

مرجان طلوع

کارشناس امور هنری و طراح گرافيك، مسوؤل وب سايت، مدیر اجرایی نشریه الکترونیکی سیب

32122530
11حبیب اله یوخاری

كارشناس روابط عمومي 19 - 32305410
داخلی 7609
12


مرتضی دولت کام

 

 
خدمات
32122713

  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-15 12:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ