اسامي مدیران روابط عمومی بيمارستان ها 

 

ردیف

نام واحد مربوطه

 

نام و نام خانوادگی

شماره محل کار

1

بيمارستان ابن سینا

 آقای عبدالهی

 

4-32289601  داخلی 253

2

بيمارستان اعصاب و روان

 

رامین یاری زاده 

5-36277503

4

بيمارستان آنكولوژي امير
 محبوبه رضازاده

 

5

بيمارستان چمران

 سید قاسم باقری

 

36240101

6

بيمارستان حافظ

 سیده سمانه موسوی 


36271531-36272493

7

بيمارستان خليلي

 حمیده سخنور

 

 

8

درمانگاه پوستچی

  زینب فلاح زاده

 

9

بيمارستان حضرت زينب (س)

آقای محمدهادی سخن ور
 

15-37266811

10

بیمارستان شهید رجایی (تروما)

 

 حجت اله رسولیان

36248980 

11

بيمارستان شوشتری

 

فرزانه رمضانی 

32333332

12

بيمارستان شهید دستغیب

 پروین رییسی

 

66-32288064           مستقيم اداره

13

بيمارستان  شهید فقیهی

زهرا صحراييان

 

  32351091- 32351087

14

بيمارستان علی اصغر(ع)

علیرضا ریاستی

6-32288602

15

بيمارستان سوانح سوختگی امیرالمؤمنین

 لیلا کارگر 

44 الي 38219640 داخلي225

16

بيمارستان قلب فاطمه الزهراء (س)

 

 امیر بذله

14-37398811

17درمانگاه امام رضا (ع)


آقای حدائق 

18

درمانگاه شهید مطهری


آقای حدائق 
19
 بيمارستان نمازی


فاطمه بهاري

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-15 13:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ