اسامي مدیران روابط عمومی بيمارستان ها 

 

ردیف

نام واحد مربوطه

نام و نام خانوادگی

شماره محل کار

1

بيمارستان ابن سینا

مسعود عبداللهی

4-32289601  داخلی 253

2

بيمارستان اعصاب و روان

رامین یاری زاده 

5-36277503

3

بيمارستان آنكولوژي امير

روح اله پناهی 

36323531 داخلی 610

4

بيمارستان چمران

سید قاسم باقری

36240101

5

بيمارستان حافظ

سیده سمانه موسوی 

36271531-36272493

6

بيمارستان خليلي

حمیده سخنور

36291470

7

درمانگاه پوستچی

محمد قاسمی

32330073

8

بيمارستان حضرت زينب (س)

آقای محمدهادی سخن ور

15-37266811

9

بیمارستان شهید رجایی (تروما)

حجت اله رسولیان

36248980

10


بيمارستان شوشتری


فرزانه رمضانی

32333332

11

بيمارستان شهید دستغیب

پروین رییسی

66-32288064

12

بيمارستان  شهید فقیهی

زهرا صحراييان

32351091- 32351087

13

بيمارستان علی اصغر(ع)

علیرضا ریاستی

6-32288602

14

بيمارستان سوانح سوختگی امیرالمؤمنین

لیلا کارگر

44 الي 38219640 داخلي225

15

بيمارستان قلب فاطمه الزهراء (س)

امیر بذله

14-37398811

16

درمانگاههای امام رضا (ع)
 و شهید مطهری

آقای حدائق

5-07132127001

18

بيمارستان نمازی

فاطمه بهاري

61- 36474332

19

مرکز بهداشت والفجر


طیبه الله پناه زاده

 

 

 

20


مرکز بهداشت شهدای انقلاب

محمد امین افتخاری

37381011

21
مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی 
حسن همتی 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 10:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ