اسامی مدیران روابط عمومی


ردیف


نام واحد مربوطه


نام و نام خانوادگی


شماره محل کار

 

1

دانشكده بهداشت 


طاهره دباغ منش

37256001

2

دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) آباده 


مهشید لطفی

44361280 - 071

داخلی 6

3

دانشكده پرستاری حضرت فاطمه(س)

فرانک خالقی

8-36474254 داخلی 219

4

دانشكده پرستاری ام البنین(س) لامرد

زینب غفاری

52725300


5

دانشكده پزشکی 


آقای هادی رزمجو

32305886

6

دانشكده پیراپزشکی

سیدرضا حسینی

32270240

7

دانشكده تغذیه و علوم غذایی

خانم پریسا آزاد

37251001-5 داخلی 380

8

دانشكده علوم توانبخشی

مینا موسوی گورابی

36271552-071

داخلی 202

9

دانشكده داروسازی

صدیقه زارع پور

32424128

10

دانشكده دندانپزشکی


دکتر مریم مردانی

36263192

11

دانشکده علمی – کاربردی کوار 


محمد مهدی اوجی

 

12

دانشكده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

مریم نوروزی

6-2340774

داخلی 203

13


دانشكده علوم و فناوری های نوین

خانم  فاطمه کشاورزی

داخلی 10732305471

14


واحد خودگردان

یاسین بداق زاده

 

15


دانشکده پیراپزشکی استهبان


محمد هادی تابعی

7383  5322

16

دانشکده پیراپزشکی داراب

رحمت ا.. سائلی

07153523092


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 10:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ