اسامي مدیران روابط عمومی


ردیف


نام واحد مربوطه


نام و نام خانوادگی


شماره محل کار

 

1

دانشكده بهداشت

 

 طاهره قاسمی

 
2دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) آباده


خانم مریم سهرابی 
 
3

دانشكده پرستاری حضرت فاطمه(س)

خانم فرانک خالقی

 

4دانشكده پرستاری ام البنین(س) لامرد
خانم زینب غفاری

 
5
 

دانشكده پزشکی 
 

آقای هادی رزمجو
 
6

دانشكده پیراپزشکی

محبوبه جواهری

 

 

7دانشكده تغذیه و علوم غذایی
خانم پریسا آزاد

 

8

دانشكده علوم توانبخشی

مینا موسوی گورابی

 

9
دانشكده داروسازی
 
شعله سليماني
 
 

10


 

دانشكده دندانپزشکی


 

دکتر علی دهقانی ناژوانی 

 

11

دانشکده علمی کاربردی کوار


 

 

محمد مهدی اوجی  

 

12

دانشكده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

شهاب الدین ابهری 

 

 

13


دانشكده علوم و فناوری های نوین
خانم  فاطمه کشاورزی

 

14
واحد خودگردان
امین رضا معصومی  
15


دانشکده پیراپزشکی استهبان


محمد هادی تابعی
 
 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-4-28 8:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ