مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهیhospital logo.jpg
بازگشت کارکنان تیم درمانی بیمارستان شهید دکتر فقیهیکارکنان تیم درمان بیمارستان شهید دکتر فقیهی از کربلای معلی با افتخار بازگشتند ... ادامه

96/09/03
بازدید معاون وزیر از بیمارستانمعاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بخشهای اورژانس بیمارستان شهید دکتر فقیهی بازدید کرد ... ادامه


96/09/01
بازدید مدیر برنامه و بودجه معاون وزیرمدیر برنامه و بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور از بخشهای مختلف بیمارستان شهید دکتر فقیهی بازدید کرد ... ادامه

96/08/30
مجمع کارشناسان مسول بهداشت محیط مجمع کارشناسان مسول بهداشت محیط بیمارستانهای شیراز در بیمارستان شهید دکتر فقیهی برگزار گردید ... ادامه

96/08/29

 
روز کتاب و کتابخوانی گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی ... ادامه

96/08/24
گرامیداشت روز جهانی رادیولوژیگرامیداشت روز جهانی رادیولوژی ... ادامه

96/08/23
گرامیداشت روز ملی کیفیتگرامیداشت روز ملی کیفیت ... ادامه

96/08/23


 
 

 

سایر اخبار 


 

 

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-2 11:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ