مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهیhospital logo.jpg
تقدیر از بابکانتقدیر و تشکر از سعید بابکان ... ادامه

96/04/22
آموزش گروهیآموزش گروهی جهت بیمار و همراه بیمار در بیمارستان شهید دکتر فقیهی برگزار گردید ... ادامه

96/04/22
تقدیر از کارکنانرزاقی سرپرستار بازنشسته مورد تشویق قرار گرفت ... ادامه

96/04/15

 
تقدیر از کارکنان کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی مورد تشویق قرار گرفت ... ادامه

96/04/15
ارزیابی شافیمرکز آموزشی درمانی شهید دکتر فقیهی بر اساس شاخص اعتبار بخش فرهنگی (شافی ) مورد ارزیابی قرار گرفت ... ادامه

96/04/11
همیار سلامتطرح همیاران سلامت در بیمارستان شهید دکتر فقیهی اجرا شد ... ادامه

96/03/29


 
 

 

سایر اخبار 


 

 

 

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-28 10:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ