اسامي رابطين معاونتها


دیف

نام واحد مربوطه

نام و نام خانوادگی

 

شماره محل کار

1

معاونت آموزشی

سید محمد رضا صدیقی

7568

2

معاونت بهداشتی

آقای ابوذر کشاورزی


7363

3

معاونت بین الملل

آقای غفار انصاری

7540 - 32305410

4

معاونت پژوهشی

پروانه صادقی

32122314

5

معاونت توسعه مدیریت و منابع

یوسف حسن شاهی

7768

6

معاونت درمان

آقای علی حکیم زاده


7317- 32305410

7

معاونت غذا و دارو

خانم سهیلا کمال زاده

2274

8

معاونت فرهنگی و دانشجویی

آقای مهتابی

32122614

9

معاونت اجتماعی

خانم مریم سهرابی

2821

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-5 9:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ