اسامي رابطين معاونتها

ردیف

نام واحد مربوطه

نام و نام خانوادگی

 

شماره محل کار

1

معاونت آموزشی

سید محمد رضا صدیقی

7568

2

معاونت بهداشتی

آقای ابوذر کشاورزی

7363

3

معاونت بین الملل

آقای غفار انصاری

7540 - 32305410

4

معاونت پژوهشی

پروانه صادقی

32122314

5

معاونت توسعه مدیریت و منابع

یوسف حسن شاهی

7768

6

معاونت درمان

آقای حمیدرضا آریان نژاد

7317- 32305410

7

معاونت غذا و دارو

آقای دکتر مصطفی قائمی نیا

2274

8

معاونت فرهنگی و دانشجویی

آقای مهتابی

32122614

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-23 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ