برگزاري جلسه طرح كارآزمايي باليني

82654.jpg82236.jpg82456.jpg

   جلسه طرح كارآزمايي باليني با حضور دكتر رضا ملك زاده ، معاون تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دكتر برامكي رييس شبكه بهداشت و درمان ، دكتر سجاد احمدي سرپرست بيمارستان ولي عصر (عج) ، خوبيار جعفري معاون بهداشتي شبكه ، پزشكان متخصص داخلي و خانواده شهري و روستايي ، در سالن اجتماعات بيمارستان وليعصر (عج) كازرون برگزار گرديد.
   به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان شهرستان كازرون ، اين جلسه در تاريخ 26 اسفندماه 1394 تشكيل و در آن دكتر ملك زاده در خصوص پيشگيري از بيماريهاي غير واگير ( فلبي و عروقي ، فشار خون و ديابت ) ، تغيير شيوه زندگي در پيشگيري ااز اين بيماريها و مصرف داروي پلي پيل سخناني ايراد و بر ضرورت مصرف اين دارو در پيشگيري از بيماريهاي غير واگير تاكيد كرد.
 شايان ذكر است درپايان نيز به سووالات مطرح شده توسط حاضزين در جاسه پاسخ داده شد.(94/12/27 )

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-12-27 23:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ