شبکه بهداشت و درمان زرقان

1396-8-17 گراميداشت روز راديولوژي در بيمارستان زرقان با اهداء شاخه گل به پرسنل مربوطه   ادامه...

1396-8-16 عرضه ي قليان 5 سفره خانه ديگر را در جاده زرقان شيراز به تعطيلي كشاند   ادامه...

1396-8-10 برپايي نمايشگاه پيشگيري از مسموميت هاي دارويي در مركز جامع سلامت ضيغمي زرقان   ادامه...

1396-8-2 زنان روستاي منطقه بندامير زرقان با نشاط تر از هميشه   ادامه...

1396-8-1 برگزاري مسابقات واليبال بانوان شاغل ادارات زرقان   ادامه...

1396-7-25 پارك آزادگان زرقان ميزبان زنان ورزشكار   ادامه...

1396-7-25 نشاط زنان سالمند با شركت در برنامه ورزش صبحگاهي در پارك مهر زرقان   ادامه...

1396-7-24 اجراي طرح جونده كشي در راستاي كاهش بيماري سالك در روستاهاي زرقان   ادامه...

1396-7-23 تقدير نوه ها از مادربزرگ ها به مناسبت هفته ي سالمند   ادامه...

1396-7-21 رضايتمندي تيم اعتباربخشي كشوري در بازديد از بيمارستان زرقان   ادامه...

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-29 20:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ