تقویم مناسبت های سلامت سه ماهه چهارم دی

بهمن

اسفند

مناسبت

روز

مناسبت

روز

مناسبت

روز

روز ملی ایمنی در برابر زلزله

5

 روز كمك به جزاميان

آغاز هفته سرطان 

روز سلامت مردان
 (اولين پنجشنبه اسفند ماه)

4

هفته بسیج تغذیه

 

15 - 9

روز جهاني سرطان

15

روز جهانی بیماری های نادر

9

 روز هواي پاك

 

29 

روز وقف 

 

23 

روز بهداشت محيط 

 

11 

 

 

 

 


روز جهانی مراقبت شنوایی

روز اخلاق و بهورزي 
 

13 

 

 

 

 

 روز احسان و نيكوكاري

 

14 

 

 

 

 

 روز جهاني كليه

 

20 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-26 9:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ